• Home
  • Auction 90
  • 16 Deutsche Demokratische Republik Ausgaben der Deutschen ...
<< Лот 15 - Deutsche ...   Лот 17 - Deutsche ... >>

Лот 16 - Auction 90

Базовая стоимость лотов:
50,00 EUR


Deutsche Demokratische Republik
Ausgaben der Deutschen Notenbank und Staatsbank 1948-1990 50 DM 1948. Serie T, ohne Platten-Nummer Ro. 345 a Grabowski SBZ-16 a II


Оферты

Статус лота:
Аукцион закрыт